Close

profetische biografie

De preek van de afscheidsbedevaart van de profeet Mohammed “O Allah, wees mijn getuige!

Tien jaar na zijn hidjra (emigratie) naar Medina ging de profeet Mohammed (vzmh) op haddj (bedevaart) naar Mekka. De handelingen die de Profeet toen uitvoerde, vormen nu nog steeds de vaste rituelen van de haddj. Bovendien hield de Profeet op de negende dag van de maand dzul-hiddja in de vallei van de berg Arafat een toespraak of preek. Hij begon deze met de woorden: “O mensen! Luister aandachtig naar mij, want ik weet niet of ik na dit jaar hier weer onder jullie zal zijn. Luister daarom nauwkeurig naar wat ik zeg en geef deze woorden door aan degenen die vandaag niet aanwezig konden zijn.” Korte tijd daarna is de profeet Mohammed overleden. Zijn preek, die vele wijsheden en aanwijzingen…

Read More