Close

Artikelen

‘Īd al-Adhā 2020

* Bismillah arRahmaan ArRahiem, Bij het offerfeest offeren we niet alleen vlees of geld als donatie. Het ideale offerfeest is volgens mij een hernieuwing van onszelf. We offeren een deel van ons ego, een deel van onze minder fraaie gewoonten en gebruiken die in de weg staan tussen  – onszelf en onze aardse verlangens – en het volle vertrouwen in Allah. En, logischerwijze, wordt er bij het offerfeest veelal gefocust op het verhaal van Ibrahim a.s. wie gevraagd wordt om zijn zoon te offeren; het voelt onmenselijk. En het was ook onmenselijk, want het ging juist niet om de mens, maar om de focus op Allah. Want als we erachter komen dat het een test van vertrouwen was, besef je…

Read More

Fitr-speech 2020

* Bismillah Arrahman Arrahim, ‘Id Mubarak, taqabbelAllah minna wa minkum! Dit jaar was voor velen een compleet andere Ramadan dan andere jaren. Een tijd waarin we sociaal moesten doen op afstand, elkaar helemaal niet live zien, of als we elkaar ontmoetten – dan op afstand. Geen knuffels met je dierbaren, geen lange gezamenlijke gebeden en nachten. Daarin hebben we een gemis ervaren, want in de samenkomst tussen mensen omwille van Allah, is Allah altijd aanwezig; als je met z’n tweeën bent dan is Allah de derde, ben je met z’n drieën, dan is Allah de vierde, en zo voorts. Allah is altijd de extra aanwezige Vriend. De alles Overstijgende Vriend. Alhamdulillah is Allah ook altijd dichtbij; dichterbij dan onze eigen…

Read More

Tafsir al-Maturidi over Surat al-Qadr (S.97): Vertaling en uitleg

Hieronder volgt de vertaling en analyse van Al-Maturidi’s exegese van soera 97 Al-Qadr door Arnold Yasin Mol. { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ } 97:1 Wij hebben hem neergezonden (’anzalnāhu) in de nacht van de beslissing/bepaling (Laylati al-Qadr). { وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ } 97:2 En hoe kom jij te weten (’adrāka) wat de nacht van de beslissing is? { لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } 97:3 De nacht van de beslissing is beter (khīr) dan duizend maanden. { تَنَزَّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ } 97:4 De engelen en de geest (al-Rūh) dalen (tanazzalu) erin neer met toestemming van hun Heer voor elke beschikking/bevel (min kulli ’amr). { سَلاَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ } 97:5 Vol vrede (salām) is hij tot aan de opkomst (matla‘i) van de dageraad. Mekkaans5. {97:1} De mensen van Ta’wīl zeggen: Dat Hij zegt {Wij hebben hem neergezonden}, betekende: de Qur’an.6 En van…

Read More

De Vergeten Vrouwelijke Geleerden van de Islam

In 2007 is dr. Akram Nadwi’s (1964) collectie over vrouwelijke islamitische geleerden in veertig delen gepubliceeerd. Mehrunisha Suleman en Afaaf Rajbee hebben in 2007 ook onderzoek gedaan naar de vergeten nalatenschap van vrouwelijke islamitische geleerden en de impact die zij nog steeds hebben op de moderne samenleving. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Emel, over de vergeten vrouwelijke geleerden van de islam. Toen Eileen Collins de eerste vrouwelijke gezagvoerder van de spaceshuttle werd, was er tegelijkertijd een debat gaande onder moslims over het recht van een vrouw om een auto te mogen besturen. Deze ongelijkheid in het publieke discours over de rechten en de rol van de vrouw confronteren islamitische samenlevingen tot op de dag van vandaag. Nieuwe ontdekkingen…

Read More

Eindigheid van de Hel

In de Koran kunnen we in veel verzen lezen over het Hiernamaals. Zo komen wij als mens meer te weten over het bestaan van de Hel en de Hemel. Wat minder mensen weten is dat er onder vroege islamitische stromingen veel debat was over de vraag of de Hel van eeuwige duur is of niet. Er is overeenstemming over de eeuwigheid van het Paradijs, maar er was verschil van mening over de bestaansduur van de Hel. Hoe verliep dat debat? Er waren verschillende standpunten. De meerderheid van de ahl al-Sunna hanteert de mening dat gelovigen naar de Hel kunnen gaan. De Hel is dan van tijdelijke aard. Mensen met zelfs de kleinste korrel geloof zullen dan hun tijd uitzitten voor…

Read More

Wees Geduldig, maar onderga geen Onrecht

In de islam wordt ‘geduld’ gezien als een van de belangrijkste eigenschappen van een moslim. In de Koran komen woorden als ‘geduld’, ‘geduldig’, ‘volharding’ of ‘volhardend’ voor in maar liefst 77 verzen. Het Arabische woord voor ‘geduld’ is sabr. Het is afkomstig van het werkwoord sabara, dat ‘zijn geduld bewaren’, ‘geduldig zijn’, ‘volhouden’ of ‘verdragen’ betekent. En As-Sabur, de Geduldige, is een van de 99 schone namen (al-asmaa’ ul-husna) van Allah. Het meeste geduld zien we dan ook bij Allah zelf, zoals de profeet Mohammed (vzmh) verteld heeft: “Niemand heeft meer geduld bij lijden dat hem ter ore komt dan Allah. Want iemand pleegt shirk ten opzichte van Hem en toch schenkt Hij hem kinderen, waarna Hij ze gezond laat opgroeien en…

Read More

Ik zweer dat God Allah kan zijn

“Zo waarlijk helpe mij Allah”, hiermee wilde Hasan Kücük (Islam-Democraten) zijn eed tot raadslid afleggen, maar van burgemeester Jozias van Aartsen moest hij zich houden aan de wettelijk erkende formule: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” De vraag voor multicultureel Nederland is of deze formules niet open gemaakt moeten worden zodat men kan zweren bij de persoons levensbeschouwelijke heiligheid. De neutrale; “Dat zweer ik”, is al erkend, want een eed is betekenisloos als men niet kan zweren bij dat wat men op een religieus of humanistisch niveau heilig vindt. Om de eed dus de lading te geven die het moet hebben, moet het in mijn ogen worden toegelaten dat de eed afleggende persoon dat doet men wat voor hem/haar heilig is…

Read More

The Humanistic Implications of Qur’an 3:64 for religious pluralism

The neglected humanistic potentials of the Qur’an and its interpretations in classical exegesis (tafsīr) is clearly visible in the commentaries on Qur’an verse 3:64 which calls for a statement of equality or commonness (kalimatin sawā’in) between Muslims and people from other faiths (’Ahl al-Kitāb or People of the Book i.e. people of previous revelations and religious constructs). The majority understood this verse purely as referring to the doctrinal differences between Islam and other religions, but some scholars clearly understood that this verse also had social implications, as the “sawā’in” used in this verse refers to social equality, just as “‘adl” in verse 42:15 refers to equitable justice. Both verses can be compared as both refers to the relation “between us…

Read More

Koninginnen en een sporadische Khalifa

Vrouwelijke staatshoofden van moslimdynastieën: sommige mensen kunnen zich moeilijk voorstellen dat het mogelijk is. Volgens de één is het inherent aan de islam dat vrouwen niet bepaalde leiderschapsfuncties kunnen bekleden, volgens de ander is dit onzin. Velen beweren zelfs dat er geen vrouwelijke staatshoofden geweest zijn. Maar als we wat dieper in de boeken en de geschiedenis duiken, blijkt dat er veel vrouwelijke politieke leiders zijn geweest. Tijdens een wereldreis door de literatuur van de geschiedenis over moslimlanden komen koninginnen en zelfs een sporadische khalifah je tegemoet. Bij het afwijzen van vrouwelijke staatshoofden wordt vaak de hadieth aangehaald waarin Ath-Tha’labi zei: “Een keer werd Bilqis genoemd door Allah’s boodschapper (v.z.m.h.) die zei: ‘Zulke mensen die geleid worden door een vrouw, zullen…

Read More