Close

Pluralisme en de islam: Omgaan met interne en externe meerstemmigheid en ambiguiteit


Geschreven door: Arnold Yasin Mol Tags: , , , ,

Wie in de diepte duikt van van deze tradities ziet dat voor de islam ook niks menselijks onbekend is. Een korte schets van pluralisme en ambiguïteit in de islam, die als grond kan dienen voor een relativering van de autoriteitsclaims op wat de islam is, en als grond voor de identiteitsvragen rond het moslim-zijn in het westen. Wanneer men praat over pluralisme in relatie tot een religie heeft men het over verschillende vormen van pluralisme; meerstemmigheid binnenin de religie zelf, een intern pluralisme: een meervoudigheid van geaccepteerde en getolereerde stromingen, een meervoudigheid aan geaccepteerde en getolereerde interpretaties en bronnen), en pluralisme buiten de religie, een extern pluralisme: die bepaalt de omgang met andere religies maar ook verketterde stromingen.

Arnold Yasin Mol, “Pluralisme en de islam: Omgaan met interne en externe meerstemmigheid en ambiguiteit”, Streven: Cultureel maatschappelijk maandblad, 2015.

islam en het westen, islamitische theologie, koranwetenschappen, lezing, tafsir