Close

Ahlan bikum. Welkom bij het kennisinstituut over Islam!

Kom je ook naar onze gratis Ramadan-lezingen?

Aanmelding ovv datum, titel lezing, naam en aantal personen, aan: cursus@fahminstituut.nl.

Meld je aan en kom ook!

Omdat kennis tot begrip leidt.

Neem je toekomst zelf in de hand en leer op jouw moment!

Fahm biedt haar populaire cursussen nu ook aan in een eLearning omgeving. Boek de eCursus filosofie van docent Kamel Essabane en neem de stof op je gemak door, op jouw moment en op jouw plek.

Ga naar de eLearning site

Actueel

Vimeo

Facebook

Elke ziel heeft een onrustig verlangen naar spirituele vervulling. Door dhikr te doen en Allah te gehoorzamen, bloeien onze geesten op.

Five Benefits of Worship
... Toon meerToon minder

Worship can result in human flourishing in a number of ways 🤲

Toon op Facebook

Vrijdag 21 september is Fahm's Anne Dijk één van de sprekers op de vredesborrel. Zij deelt deze avond graag haar religieuze inspiratie over vrede.

www.facebook.com/events/284475385487537/?ti=cl
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

INSPIRERENDE VROUW
SAYYIDA NAFISA BINT HASSAN (geb. +/- 762)

Nafisa was de achterkleindochter van Hassan, de kleinzoon van de profeet Mohammed (vzmh). Ze groeide op in Medina, waar haar vader als gouverneur was aangesteld. Op heel jonge leeftijd kende ze de Koran al van buiten. Door haar intelligentie deed ze ook al snel veel kennis op van tafsier (Koranuitleg) en van het islamitisch recht. Nafisa stond bekend om haar vroomheid: ze vastte overdag, bracht de nachten door in gebed en verrichte dertig keer de haddj (bedevaart) naar Mekka, meestal te voet. Op haar zestiende trouwde ze met Ishaq Al-Moe’taman. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. Haar man Ishaq was de zoon van Imam Ja’far al-Sadiq (oprichter van de Shi’itische wetsschool).

Nafisa werd uitgenodigd om naar Cairo te komen. Zij ging daar met haar man en nicht Sakina al-Madfuna heen. Ze was toen al zo bekend en geliefd bij de moslimbevolking, dat ze door een grote massa mensen welkom werd geheten: “De mannen en vrouwen van Egypte ontvingen haar in een grote processie, rijdend op paarden, kamelen, ezels en te voet. Ze wachtten ‘s nachts in tenten op haar en begroetten haar ‘s morgens met de woorden ‘laa ilaaha ill-Allah’ en ‘Allahoe ak-bar’.” Toen ze na een maand naar huis terug wilde gaan, haalde men haar over om in Egypte te blijven. Haar man ging overigens wel terug naar Medina.

In Egypte ontwikkelde Nafisa zich verder tot een uitmuntende geleerde, die les gaf in Koranuitleg, hadieth (overleveringen) en jurisprudentie. Haar lessen werden gevolgd door grote groepen studenten, zowel mannen als vrouwen. Nafisa kende de Koran en de commentaren uit haar hoofd en bezat zoveel religieuze kennis dat zelfs haar tijdgenoot Imam Shafi’i (oprichter van de soennitische Shafi’itische-wetsschool) regelmatig naar haar lezingen kwam om te luisteren en met haar in gesprek te gaan.
Tussen hen beiden ontwikkelde zich een hechte vriendschap, gebaseerd op geloof, kennis en spiritualiteit. Zo discussieerden ze vaak over theologische en juridische kwesties en verrichtten ze tijdens de Ramadan gezamenlijk het tarawieh-gebed. Er wordt gezegd dat zij hem de profetische traditie heeft geleerd en op zijn verzoek voor hem bad als hij ziek was. Imam Al-Shafi’i had veel respect voor Sayyida Nafisa.
Dan vinden we opmerkelijk verschillende versies over het overlijdensgebed van imam Shafi’i; een versie luidt dat imam Shafi’i in zijn testament had vastgelegd dat hij na zijn overlijden naar haar huis gebracht wilde worden, zodat ze daar het begrafenisgebed voor hem zou kunnen verrichten, wat in die versie ook gebeurde. In een andere versie lezen we dat Sayyida Nafisa op “zijn verzoek aanwezig was bij zijn overlijdensgebed”. Het leiden van het gebed blijft een betwiste versie, al kan het zijn dat er meerdere gebeden waren uitgevoerd of dat zij nog apart voor hem heeft gebe-den. Allahu ‘Alem.

Maar ook buiten de kringen van studenten en geleerden was Nafisa geliefd en gerespecteerd. Ibn Kathir heeft haar als volgt omschreven: “Ze was een rijke vrouw die veel goeds voor de men-sen deed, vooral voor gehandicapten, ernstig zieken en voor alle andere zieke mensen. Ze was vroom, ascetisch en zeer deugdzaam.” Nafisa leefde zelf heel eenvoudig, maar was gul voor iedereen. Veel rijke mensen brachten haar geld of andere geschenken; die deelde ze direct weer uit aan mensen die het nodig hadden. Over Nafisa doen ook veel verhalen en legenden de ronde. Zo zou ze gehandicapten genezen hebben en de Nijl weer hebben doen stromen nadat deze bijna opgedroogd was. Door deze ‘wonderen’ zouden veel niet-moslims zich tot de islam bekeerd hebben.

Toen ze 63 jaar oud was, werd Nafisa ernstig ziek. Het was het begin van de maand Ramadan, en haar vrienden vroegen haar om te stoppen met vasten, zodat ze weer een beetje op krachten kon komen. Maar dat weigerde ze: “Dertig jaar lang heb ik Allah gevraagd om mij te laten sterven terwijl ik aan het vasten ben, en nu willen jullie dat ik het vasten verbreek?”
Ze overleed tijdens de Ramadan in 208 AH. Na haar overlijden wilde haar man haar terug laten brengen naar Medina, om haar daar te begraven. Maar de Egyptenaren smeekten hem om haar in Egypte te begraven. Het land was in rouw gedompeld, en van overal kwamen de mensen naar haar huis om samen te huilen en te bidden. Nog steeds wordt haar graf, in wat nu de Sayyidah Nafisa Moskee is, door veel mensen bezocht.

In dit verhaal komen twee belangrijke aspecten naar voren. Ten eerste wordt in dit verhaal duidelijk dat er in die tijd een uitwisseling van gedachten gaande was tussen Sjiieten (Nafisa’s familie) en Soennieten (Imam Shafi’i) gebaseerd op wederzijds respect. Daarnaast zien we dat Nafisa omringd was door enkele van de belangrijkste grondleggers in de geschiedenis van de islamitische jurisprudentie. Zij was voor hen een docent met autoriteit en een gelijkwaardig gesprekspartner.

Door: Pé Mullenders & Anne Dijk
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Assalaam alaykum!
Wist je dat alle teamleden bij Fahm Instituut VRIJWILLIGERS zijn? Alle cursistengelden gaan in onze STICHTING en daarmee kunnen we de onkosten en lasten betalen. Tot noch toe hebben wij nog nooit SUBSIDIES ontvangen. Zo blijven wij financieel (en intellectueel!) COMPLEET ONAFHANKELIJK. En dat al bijna 5 JAAR! En daar zijn we bescheiden trots op.
Met dankbaarheid doen we wat we doen. Uiteraard is het onze droom om meer te kunnen doen voor een breder publiek. Maar dat betekent groei. Nu FAHM INSTITUUT aan het GROEIEN is zijn wij dan ook op zoek naar ENTHOUSIASTE vrijwilligers! Wil JIJ samenwerken met een gezellig team, ben je zelfstandig en initiatiefrijk en kan jij een steentje bijdragen op het gebied van:

- administratie & communicatie
- PR & marketing
- creativiteit en ICT skills
- gastvrijheid & ontvangst bij events
- kinderopvang bij maandelijkse bijeenkomsten
- (beleids-)schrijven & fondsenwerving (toch wel;)

en heb jij minimaal een paar uur per week (va 2u, verschillend per week, soms 0 uur, soms 5 uur) beschikbaar? Mail ons dan gauw wat jij in je enthousiasme zou willen en kunnen bijdragen, incl. jouw CV, aan de groei van Fahm Instituut! Naar: info@fahminstituut.nl
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Welkom in 1440!
Gelukkig nieuwjaar, alf mabrook! Moge dit nieuwe (islamitische) jaar iedereen veel kennis, inspiratie en voorspoed geven. Ons aanzetten tot goede daden, vervuld van Liefde en Rahma.

Alle goeds, team Fahm Instituut

Weetje; dit jaar valt het samen met het joods nieuwjaar; voor onze joodse neven en nichten; een net zo gelukkig nieuwjaar!

Foto;
schilderij in museum ‘vivo de al-Andalus’ in Cordoba. Waar moslim-, christen- en joodse theologen en filosofen samenkwamen om te filosoferen. Zoals het museum beschrijft; het christendom van het oosten en de islam van het westen kwamen samen (12e/13e eeuw, Tijd van Ibn Rushd (Averroes), Maymoun (Maimonides) en Alfons X).
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Artikelen

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Omdat kennis tot begrip leidt.