Team

FAHM werkt met diverse professionals samen. Onderstaande professionals brengen op regelmatige basis hun expertise in bij FAHM Instituut. Alle professionals hebben een academisch werk- en denkniveau en/of zijn anderszins betrokken in het sociaal-maatschappelijke veld. Daarnaast beschikt FAHM over een netwerk van professionals, die op projectbasis kunnen worden ingezet.

Anne Dijk, MA, Islamoloog / Directeur

Anne Dijk
Religiewetenschapper, Islamoloog en Islamitisch Theoloog met een specialisatie in autoriteitsstructuren. Dijk is oprichter en directeur van Fahm Instituut, adviseur op het gebied van islam en sociale vraagstukken en hoofddocent van diverse Fahm cursussen. Ze houdt zich als analyst en consultant vooral bezig met onderzoek en begrijpelijk maken van informatie. Daarnaast doceert zij diverse islam-vakken en geeft ze trainingen. Binnen haar academische studies (UvA, VU en buitenland) focuste zij op de herinterpretatie van de Shari’a, Islamitische Jurisprudentie (Usul al-Fiqh), Gender en Autoriteit in de Islam. Haar passie is rechtvaardigheid. Daarnaast is zij auteur en public speaker.

Arnold Yasin Mol, Theoloog

Arnold Yasin Mol
Arnold Yasin Mol studeert Islamitische Theologie en Religiewetenschappen (Leiden universiteit) en richt zich op theologisch-antropologische constructies (God-en mensbeelden) binnen de islamitische theologie (‘ilm al-Kalam, ‘Aqida), exegese (tafsir), en rechtsfilosofie (Usul al-Fiqh) in relatie tot het mensenrechten discours. Eerder studeerde hij o.a. Biochemie en Christelijke Theologie. Hij is medeoprichter van het internationale Islam and Human Rights Institute (IHRI). Daarnaast heeft hij meerdere academische publicaties op zijn naam staan en assisteerde hij bij o.a. twee Qur’an vertalingen. Voor Fahm instituut doceert hij islamwetenschappen met specialisatie theologie en tafsir. Ook is hij onderdeel van het dagelijks team.

Kamel Essabane, Ing, MA, Filosoof

Kamel Essabane
Is Ingenieur, Filosoof, Religiewetenschapper en (eerste-graads) docent levensbeschouwing. In het dagelijks leven is hij docent islamitische godsdienst aan een lerarenopleiding van een Hogeschool. Hij is tevens redactielid bij de website nieuwemoskee.nl en auteur van artikelen in diverse intra- en interreligieuze uitgaven. Zijn interessegebieden zijn Islamitische Filosofie, Religie & Wetenschap en Islam & Secularisme. Bij FAHM Instituut is Essabane onze specialist in het toegankelijk maken van islamitische filosofie en islam & wetenschap. Hij is dan ook hoofddocent bij de cursus ‘Islamitische Filosofie’ en één van de docenten bij de cursus ‘Adam of Aap’, tevens geeft hij lezingen over deze onderwerpen.

Sanne Tji, MSc, Psycholoog

Sanne TjiArbeids- en organisatiepsycholoog met een passie voor (talent)ontwikkeling. Belangrijke waarden daarbij zijn duurzame groei en authenticiteit. Zij werkt vanuit de visie dat het hebben van inzicht in en begrip van jezelf noodzakelijk zijn om ontwikkeling en groei succesvol te maken. Grote inspiratiebron hierbij: imam Abu Hamid al-Ghazali. Haar expertise ligt in training van groepen en begeleiding van individuen. Ze is adviseur en trainer bij een adviesbureau in de gezondheidszorg. Voor Fahm Instituut richt zij zich op persoonlijke coaching, empowerment en workshops/trainingen op het gebied van bewustzijn en identiteit.

Pé Mullenders, Drs., Socioloog

Pe Mullenders
Sociologe en werkzaam als kwalitatief onderzoeker op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid. In haar vrije tijd wandelt ze rond op de aarde, om te genieten van en na te denken over Gods tekenen en Zijn schepping. Lezen en schrijven zijn haar passie. Met kritische en onafhankelijke blik analyseert ze teksten en creëert daarmee nieuwe informatie. Voor Fahm Instituut schrijft zij artikelen over verschillende islam gerelateerde onderwerpen. Ook werkt ze samen met Karen Woets (r.A.) en Anne Dijk aan een boek ‘99 historische moslimvrouwen’.

Muhammad Abu Ibrahim Idoe, Arabist

Sanne TjiArabist, Islamoloog & Religiewetenschapper. Op de studie Midden-Oosten studies aan de Universiteit Leiden heeft hij kennis gemaakt met de diversiteit aan perspectieven waarmee de islamwetenschappen bestudeerd kunnen worden. Hij richtte zich op het filologische- archeologische disciplines in relatie tot de sociaaleconomische omstandigheden in Qusayr al-Qadim, de 13de eeuwse handelsstad en pelgrimagepoort naar Mekka in het Mamlukse Egypte. Naast zijn passie voor het Arabisch verdiept hij zich graag in de diversiteit aan religies, culturen en de maatschappelijke kwesties die religies en culturen in beweging blijven houden. Heden studeert hij aan de Jamia Madinat al-Islam waar hij als student Ijaza studies zich specialiseert op het gebied van sunnitische jurisprudentie (Fiqh), rechtsfilosofie (Usul al-Fiqh), Tafsir (exegese), Sirah (biografie van de profeet Muhammad), ‘Aqidah (theologie) en de Hadith-wetenschappen. Heden schrijft hij een boek over Hadith “Arba῾ wa arba’un; nasiha lil ‘aqilun” (vierenveertig Hadith; een advies voor de rationelen). Binnen Fahm Instituut is hij onze docent Arabisch.

No comments.

Be the first to post a comment.

Close

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *