Close

Ahlan bikum. Welkom bij het kennisinstituut over Islam!

Islamitische Filosofie online! Leren wanneer het jou uitkomt.

De populaire cursus Islamitische Filosofie wordt door Fahm nu ook online aangeboden. Boek de eCursus filosofie van docent Kamel Essabane en neem de stof op je gemak door, op jouw moment en op jouw plek.

eCursus Islamitische Filosofie

Lezing Dr Umar Faruq AbdAllah online! Verrijk je kennis wanneer het jou uitkomt.

De populaire lezing van Dr Umar Faruq AbdAllah wordt door Fahm voor slechts € 1,99 online aangeboden. Verrijk je kennis met deze online lezing, op jouw moment en op jouw plek.

Online lezing Dr Umar Faruq AbdAllah

Omdat kennis tot begrip leidt.

Elk derde weekend van de maand een vrij toegankelijke Fahmily bijeenkomst!

Houdt hiervoor onze Facebook in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief via cursus@fahminstituut.nl

Actueel

Vimeo

Facebook

HEEL BIJZONDER: dankzij een zeer gulle donatie van een Fahm-fan en een genereus aanbod van een professional wordt onze weekend-cursus Islamitisch Feminisme?/! opgenomen. Binnenkort zal deze cursus als e-cursus aangeboden worden, in sha Allah.

Alhamdulillah ❤️

Wij werken op vrijwillige basis en volledig kostendekkend. Dit soort projecten kunnen wij alleen initiëren dankzij onze donateurs.
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Over de symboliek van woedoe:

Abu Huraira reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said:

When a Muslim or a believer washes his face in ablution, every sin that he committed with his eyes will be washed away with the last drop of water. When he washes his hands, every sin that he committed with his hands will be washed away with the last drop of water. When he washes his feet, every sin that he committed with his feet will be washed away with the last drop of water, until he emerges purified from sin.
(Al-Nawawi recorded in his book Riyad al-Salihin, on ritual ablution, al-Wudu; Source: Ṣaḥīḥ Muslim 244)
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

INSPIRERENDE VROUW
BINT AL-SHATI’ (1913-1998)

Sinds haar vijfde bestudeerde ze de Koran, daarom is het niet gek dat ‘Aisha bint ‘Abd al-Rahman, (Bint al-Shati’), de eerste, volledig door een vrouw geschreven tafsir (Koranexegese) op haar naam heeft staan. Ze werd geboren in Damietta, Egypte, in 1913. Het was in die tijd voor vrouwen op z’n zachts gezegd niet gangbaar om naar school te gaan. Al vroeg vocht zij voor haar weg richting de schoolbanken, gesteund door haar grootvader die de grote imam van al-Azhar was. Sinds 1950 doceerde ze als professor aan diverse universiteiten. In 1962 werd ze aangesteld als directeur van de Arabisch- en Islamstudies afdeling van de Ain Shams Universiteit in Cairo.
Ze publiceerde veel: van krantenartikelen tot populaire romans, en van toegankelijke informatieve islamitische boeken tot academisch werk. In het grootste deel van haar oeuvre ligt de nadruk op vrouwenrechten en draagt ‘Aisha haar ideaal uit om de islam naar ‘het volk’ te brengen. Ze schreef onder andere over Arabische literatuur en over het leven van de Profeet (vrede zij met hem) (sirah). Een van haar bekendste werken is haar gedetailleerde biografie van de vrouwen van de Profeet. Ook besteedde ze aandacht aan sociale hervorming en dan met name aan de verbetering van de positie van vrouwen op het platteland. Ze koos zelf haar pseudoniem Bint al-Shati’, wat ‘dochter van de rivieroever’ betekent, verwijzend naar haar kindertijd in de buurt van de Nijldelta.
Haar man en leermeester, Amin al-Khuli (gest. 1966) was een bekende geleerde die onder andere de bekende hervormer Nasr Hamid Abu Zayd (gest. 2010) lesgaf. Al-Khuli omschreef zijn vrouw als “een leerling van de literaire school”, waartoe hijzelf ook behoorde. Hierin wordt de nadruk gelegd op de context van de heilige tekst. Dat wil zeggen dat de historische, culturele, sociale en politieke achtergrond van de tekst onderzocht moet worden om zo de betekenis in die context goed te kunnen achterhalen, om vervolgens te kunnen begrijpen wat de impact precies was. De literaire laag in ‘Aisha’s tafsir bestond eruit dat zij, net als al-Khuli, voorstond dat kennis van de historische formatie van de Koran, en dan vooral de chronologie en redenen van openbaring, meegenomen moest worden. Beiden hanteren een methode waarbij de interpretatie gebaseerd wordt op een lezing van het betreffende woord binnen de context van de Koran. Een voorbeeld hiervan het is het woord na’im in vers 102:8, dat op andere plekken in de Koran bijna altijd vertaald wordt als ‘de plezieren van het hiernamaals’. In andere methoden worden diverse externe teksten zoals ahadieth erbij betrokken, waardoor men vaak tot meerdere mogelijkheden en interpretaties (van één vers) kwam. Deze methoden wijst ‘Aisha dus af.
‘Aisha heeft altijd benadrukt dat ‘de bevrijding van de vrouw’ niet het verwerpen van de traditionele islamitische waarden betekent. Ze won veel prijzen in haar leven, waaronder de prestigieuze King Faisal Award voor Literatuur en Islamstudies in 1994. Ze liet ruim 60 boeken en honderden artikelen na toen zij in 1998 op 85-jarige leeftijd overleed. Ze wordt nog steeds tot de moderne vrouwelijke geleerden gerekend.
Tot in haar late werk herkennen we de strijdvaardige ‘Aisha die ze als kind al was: vocht ze in haar jeugd voor educatie, later streed zij voor het theologische recht van vrouwen om de heilige tekst zelfstandig te interpreteren. Dat is haar gelukt en daarmee is zij de eerste mufassira (vrouwelijke Koranexegeet) geworden die een volledige tafsir schreef: al-Tafsir al-bayani li’l-Qur’an al-Karim, ‘de literaire interpretatie van de Nobele Koran’.

Anne Dijk

Deze bijzondere vrouw is een van de vele vrouwen die langskomt in onze cursus Islamitisch Feminisme?/!
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Onze cursus Islamitisch Feminisme?/! is nadrukkelijk NIET alleen voor vrouwen.

Voor wie dan wel?
Nou... Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van en onderzoeken naar de zelfbeschikking en positie van moslimvrouwen door de eeuwen heen.
Hoe kunnen wij, MANNEN ÉN VROUWEN, vandaag de dag omgaan met specifieke verzen uit de Qur’ān en aḥādīth omtrent de positie van de vrouw?

Aankomend weekend in Rotterdam:

fahminstituut.nl/cursussen/winkel/cursussen/islamitisch-feminisme-3/
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Fahm-ily Meet-up SEPTEMBER
Aanmelden via cursus@fahminstituut.nl
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

3 dagen

FAHM Instituut

www.facebook.com/771462172882741/posts/2431333803562228/ ... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

4 dagen

FAHM Instituut

Altijd welkom bij Centrum De Middenweg. Aankomend weekend mogen we weer een cursus komen geven!
fahminstituut.nl/cursussen/winkel/cursussen/islamitisch-feminisme-3/
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Artikelen

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Omdat kennis tot begrip leidt.