Close

Producten

Seminar Islamstudies vanuit Vrouwelijke Perspectieven

39.00

Omschrijving: Vanuit Fahm Instituut zetten we dit jaar weer een stapje verder in onze ontwikkeling:
We organiseren een 1-daags, populairwetenschappelijk seminar.
Op zondag 15 maart – één week na internationale vrouwendag – zal Fahm Instituut een “Seminar Islamstudies vanuit verschillende vrouwelijke perspectieven” organiseren. Alle sprekers (m/v) zijn academisch onderlegd op een thema binnen islamstudies of een aanverwant thema. Iedere spreker spreekt vanuit zijn/haar eigen specialisme waarbij de lezingen zullen zijn gelinkt aan gender en moslimvrouwen in het specifiek. Alle sprekers komen uit het Nederlands taalgebied (NL/B), de lezingen zijn dan ook allemaal in het Nederlands. Het seminar zal de hele dag duren en is, zoals al onze activiteiten, voor iedereen (m/v) toegankelijk.

Programma:
Lezingen van max 30 min, met daarna 10 min vragen.

9:00 inloop
9:30 start
12.15 – 13.15 Pauze incl. 12.51 Dhohr
16:00-16:30 Pauze incl. 16.00 ‘Asr
18.30 Einde programma, mogelijkheid tot gezamenlijk eten  / socializen
18.45 Maghreb,
20.30 “Isha

Locatie: Moskee Centrum de Middenweg, Rotterdam

Data & tijd: zondag 15 maart 09:00-19:00

Voor wie: iedereen (m/v) met interesse in islamstudies vanuit vrouwelijk perspectief.

Tickets: €39

Categorie:

Beschrijving

Seminar Islamstudies vanuit Vrouwelijke Perspectieven
 
Wanneer: zondag 15 maart 09:00-19:00
Waar: Moskee Centrum de Middenweg, Rotterdam
Voor wie: iedereen (m/v) met interesse in islamstudies vanuit vrouwelijk perspectief.
Tickets: € 39,-
 
Centrum de Middenweg heeft een gezellige ontvangstruimte, waar aan de bar koffie/thee, versnaperingen en maaltijden (lunch en diner) aan te schaffen zijn.
Er is geen kinderopvang aanwezig.

Omschrijving: Vanuit Fahm Instituut zetten we dit jaar weer een stapje verder in onze ontwikkeling:
We organiseren een 1-daags, populairwetenschappelijk seminar.
Op zondag 15 maart – één week na internationale vrouwendag – zal Fahm Instituut een “Seminar Islamstudies vanuit verschillende vrouwelijke perspectieven” organiseren. Alle sprekers (m/v) zijn academisch onderlegd op een thema binnen islamstudies of een aanverwant thema. Iedere spreker spreekt vanuit zijn/haar eigen specialisme waarbij de lezingen zullen zijn gelinkt aan gender en moslimvrouwen in het specifiek. Alle sprekers komen uit het Nederlands taalgebied (NL/B), de lezingen zijn dan ook allemaal in het Nederlands. Het seminar zal de hele dag duren en is, zoals al onze activiteiten, voor iedereen (m/v) toegankelijk.

Programma:
Lezingen van max 30 min, met daarna 10 min vragen.

9:00 inloop
9:30 start
12.15 – 13.15 Pauze incl. 12.51 Dhohr
16:00-16:30 Pauze incl. 16.00 ‘Asr
18.30 Einde programma, mogelijkheid tot gezamenlijk eten  / socializen
18.45 Maghreb,
20.30 “Isha

Sprekers en hun lezingen, in willekeurige volgorde:
 
Dr. Nadia Fadil (Antropoloog)
Gender & Agency in de Islamitische Traditie
 
Kamel Essabane, MA (Godsdienstfilosoof) &
Arthemis Imaan Snijders, MA (Arabist & Theoloog)
Panel: Gender Perspectief in de Islamwetenschap?
 
Nurul Ummah, MA (Theoloog)
Het Belang van Vrouwelijke Islamitische 
Geestelijke Verzorgers
 
Berna Toprak, PhD Kand. (Socioloog)
Sabr vanuit Vrouwelijk Perspectief
 
Cherif El Farri (Traditionele Islamstudies)
Aisha’s r.a. Fiqh, Tegenspraken & Strijd
 
Sakina Loukili, PhD Kand. (Etnoloog) &
Tasniem Anwar, PhD Kand. (Politicoloog)
Panel: Politiek & Vrouwelijk Leiderschap
 
Dr. Stella van de Wetering (Arabist & Theoloog)
Seksualiteit & Islam; Vrouwelijk Perspectief
 
Feyza Turgut Ertugrul, MA (Theoloog)
Het Werk van Hidayet Sefkatli Tuksal
 
Dr. Margaretha van Es (Religiewetenschapper)
Stereotypering van Moslimvrouwen
 
Anne Dijk, PhD Kand. (Islamoloog & Theoloog)
Dagvoorzitter

Korte introductie van de diverse sprekers, op willekeurige volgorde:


Dr. Nadia Fadil
is een Belgische Associate Professor in de sociologie en antropologie, is schrijfster en opiniemaakster in diverse debatten rondom diversiteit. Daarnaast is ze verbonden als universitair hoofddocent bij de vakgroep antropologie aan de KU Leuven en verricht onderzoek naar multiculturalisme, etniciteit en ras, religie en Islam. Op dit seminar spreekt zij over gender en agency van moslimvrouwen.
 


Dr. Stella van de Wetering
In 1973 ging zij Arabisch studeren in Utrecht. In 1976-1977 heeft zij een jaar in Egypte gestudeerd. In 1980 studeerde zij af in de Arabische taal en cultuur. In 1990 gepromoveerd op een onderzoek naar Onderwijs in de Arabische Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland. Zij hield zich ondermeer bezig met onderzoek naar levensbeschouwelijk onderwijs aan moslimleerlingen en zij werkt op dit moment als docent Arabisch bij het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit. Zij beweegt zich graag in het interculturele en interreligieuze domein. Op dit seminar zal zij over seksualiteit en islam spreken.
 


Cherif El Farri, Traditionele Islamstudies
is verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel als één van de dialoogcoaches binnen het project ‘Democratische Dialoog’. Hij heeft uitgebreide traditionele theologische opleidingen genoten in landen als Marokko, Noorwegen, England, Turkije en België en specialiseert zich verder op het gebied van Jurisprudentiele meningsverschillen binnen de Soennitische en Sjiitische stromingen van de Islam, de wetenschap van Fundamenten van Jurisprudentie en Maqaasied ash-Shariah (doelstellingen van de Shariah). Op dit seminar zal hij over Aisha r.a. haar Fiqh en methodologie, haar leven en visie, haar strijd en antwoorden op andere metgezellen spreken. Kortom, alles over Aisha en het rolmodel dat zij is voor vrouwelijke geleerden is.

 
Nurul Ummah, MA
Studeerde in Yogyakarta, Indonesie aan de Pesantren en vervolgde de traditionele islamstudies aan de UIN in Arabische taal en educatie. Hierna verhuisde ze voor de liefde naar Nederland en vervolgde ze haar islamstudies aan de Vrije Universiteit, waar ze ook de master Islamitische Geestelijke verzorging volgde. Momenteel is zij als zodanig werkzaam in een Penitentiaire Instelling van DJI. Op dit seminar zal zij over het belang van vrouwelijke geestelijk verzorgers in de gevangenis spreken.
 
 

Berna Toprak, Phd Kandidate
Toprak heeft een achtergrond in traditionele islamwetenschappen (SICN, Istanbul), is communicatiewetenschapper (BA, UvA) en gespecialiseerd in Gender & Etniciteit (RMA, UU). In haar dagelijkse leven promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam binnen het project “Engendering Europes Muslim Question” Daarnaast is ze mede-oprichter van het collectief S.P.E.A.K. met als motto: “wij zijn niet jouw strijdtoneel”. Bij Stichting Fahm Instituut houdt ze zich bezig met Islamitisch feminisme, masculiniteit en seksualiteit. Op dit seminar zal zij over “Sabr” sprken, vanuit vrouwelijk perspectief.
 


Kamel Essabane, MA
Is Ingenieur, Filosoof, Religiewetenschapper en (eerste-graads) docent levensbeschouwing. In het dagelijks leven is hij docent islamitische godsdienst aan een lerarenopleiding van een Hogeschool en tevens onderwijs begeleider identiteit en levensbeschouwing. Hij schrijft regelmatig voor de website nieuwwij.nl en hij is auteur van artikelen in diverse intra- en interreligieuze uitgaven. Zijn interessegebieden zijn Islamitische Filosofie, Religie & Wetenschap en Islam & Secularisme. Bij Fahm Instituut is Essabane onze specialist in het toegankelijk maken van islamitische filosofie en islam & wetenschap. Hij is dan ook hoofddocent bij de cursus ‘Islamitische Filosofie’ en de cursus ‘Schepping of Evolutie?’, tevens geeft hij lezingen over deze onderwerpen. Op onze conferentie zal hij met Arthemis Imaan Snijders in discussie gaan over “Gender perspectief in de islamwetenschap”.


Dr. Margaretha van Es –
Dr. Margreet van Es werkt als onderzoeker en universitair docent in de religiewetenschap. Zij doceert vakken als ‘sociologie van de religie’, ‘antropologie van de islam’ en ‘religie en conflict’. Van Es studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2015 promoveerde zij aan de Universiteit van Oslo in Noorwegen. In de jaren 2016–2018 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. In 2018 werkte zij vier maanden als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met Dr. Anya Topolski en Josias Tembo onderzocht zij hoe religieuze verschillen belangrijk worden gemaakt in sociale constructies van ‘ras’. Op onze conferentie zal zij spreken over “Stereotypering van Moslimvrouwen”.
 


Tasniem Anwar, Phd Kandidate
is PhD kandidaat bij de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een MSc in ‘Conflict Resolution and Governance’ van de Universiteit van Amsterdam en een LLM in ‘Law and Politics of International Security’ van de Vrije Universiteit. Haar promotieonderzoek gaat over rechtszaken rondom de financiering van terrorisme in Europese context. Daarnaast geeft zij verschillende vakken binnen de bachelor politicologie. Op dit seminar zal ze samen met Sakina Loukili het panel “Politiek en Vrouwelijk Leiderschap” invulling geven.
 
 

Arthemis Imaan Snijders, MA
heeft een BA (Hons) in Arabistiek van de University of Manchester. Hier studeerde ze ook Politicologie en Mensenrechten met een focus op Gender studies. Ze heeft recentelijk een Master in Wereldreligies; Islamitische Theologie, behaald aan de KU Leuven. Haar master onderzoek was gefocust op hoe vrouwen zich verhouden tot de moskee en specifiek gender segregatie. Momenteel studeert ze verder voor leerkracht en is ze lid van het feministisch en anti-racistisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd! dat strijdt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Op onze conferentie zal zij met Kamel Essabane in discussie gaan over “Gender perspectief in de islamwetenschap”.


Sakina Loukili, Phd Kandidate
Sakina Loukili studeerde de Master religiewetenschappen met een specialisatie Islam in de Moderne Wereld aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet momenteel onderzoek naar de opkomst van de politieke partijen Nida en Denk en hun reacties op rechts-populistische partijen. Op dit seminar zal ze samen met Tasniem Anwar het panel “Politiek en Vrouwelijk Leiderschap” invulling geven.


Feyza Turgut Ertegrul, MA
Studeerde voor docent godsdienst en levensbeschouwing aan het Ipek college te Ankara. Later studeerde zij de master van theologie en religiestudies aan de Vrije Universiteit. Momenteel is zij werkzaam als Geestelijk Verzorger en persoonlijk begeleider bij een zorginstelling. Ze noemt zichzelf islamitisch feministe en zal op dit seminar het werk van een in Nederland onderbelicht denker met ons delen; Hidayet Sefkatli Tuksal.
 


Anne Dijk, PhD Kandidate
Is Islamoloog, Religiewetenschapper en Islamitisch Theoloog. Dijk is oprichter en voorzitter van St. Fahm Instituut, docent van diverse Fahm cursussen, auteur en publiek spreker. Daarnaast houdt ze zich als analist en sr. strategisch adviseur vooral met onderzoek, interpretatie, analyse en inhoudelijke doorontwikkeling bezig vanuit het bedrijf Fikr Consultancy. Binnen haar academische studies (RMA UvA, VU, Al-Azhar (Cairo) en Arabisch (Beirut)) focuste zij op de herinterpretatie van de Shari’a, Argumentatieleer in de Islamitische Jurisprudentie (Usul al-Fiqh) en Gender & Autoriteit in de Islam. Ook bezigen diverse vormen van dialoog haar, de verbinding van diversiteit staat daarin centraal. Op dit seminar zal zij de rol van dagvoorzitter op zich nemen en een korte introductie geven over inspirerende vrouwelijke geleerden in de geschiedenis van de islam.

Extra informatie

Duur

15 maart 2020, 9:00-19:00

Plaats

Moskee Centrum de Middenweg, Rotterdam

Sprekers

Dr. Nadia Fadil (Antropoloog) – Gender & Agency in de Islamitische Traditie

Kamel Essabane, MA (Godsdienstfilosoof) & Arthemis Imaan Snijders, MA (Arabist & Theoloog) – Panel: Gender Perspectief in de Islamwetenschap?
 
Nurul Ummah, MA (Theoloog) – Het Belang van Vrouwelijke Islamitische 
Geestelijke Verzorgers
 
Berna Toprak, PhD Kand. (Socioloog) – Sabr vanuit Vrouwelijk Perspectief
 
Cherif El Farri (Traditionele Islamstudies) – Aisha’s r.a. Fiqh, Tegenspraken & Strijd
 
Sakina Loukili, PhD Kand. (Etnoloog) & Tasniem Anwar, PhD Kand. (Politicoloog) – Panel: Politiek & Vrouwelijk Leiderschap
 
Dr. Stella van de Wetering (Arabist & Theoloog) – Seksualiteit & Islam; Vrouwelijk Perspectief
 
Feyza Turgut Ertugrul, MA (Theoloog) – Het Werk van Hidayet Sefkatli Tuksal
 
Dr. Margaretha van Es (Religiewetenschapper) – Stereotypering van Moslimvrouwen
 
Anne Dijk, PhD Kand. (Islamoloog & Theoloog) – Dagvoorzitter

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Seminar Islamstudies vanuit Vrouwelijke Perspectieven” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *