Close

Fahm. Werkt transparant en pragmatisch. Aan effectief beleid. Geeft trainingen en seminars. Schrijft publicaties en presentaties. Levert maatwerk.

Visie

Wij geloven dat kennis tot begrip leidt: in de eerste plaats begrip over islam, maar ook begrip voor ‘die ander’ binnen de Nederlandse context (of welke context dan ook), begrip over de rol van religie en cultuur in een samenleving en begrip over onderwerpen als shari’a, positie van vrouwen en verschillende stromingen binnen islam. De noodzaak tot begrip kan sterk verschillen/verschilt sterk. Het kan gaan om begrip om een weloverwogen beleidskeuze te kunnen maken, om individuen binnen een divers samengesteld team te laten excelleren, om werknemers te informeren, om een dialoog aan te gaan, om zaken te doen of om mensen te kunnen helpen. De afgelopen jaren is de noodzaak tot begrip duidelijker dan ooit geworden. Keer op keer blijkt dat een dieper begrip over islam bij veel individuen en organisaties ontbreekt.

Wie is Fahm?

Fahm is Arabisch voor ‘begrip’. Fahm Instituut wil op diverse manieren meer begrip over Islam of aan moslims gerelateerde onderwerpen creëren. Dit doen wij vanuit onze stichting door middel van cursussen, workshops, retraites en lezingen. Iedereen is welkom bij onze activiteiten. Wij proberen academische informatie over de islam toegankelijk te maken voor een breder publiek. Wij schrijven niet één leer of standpunt voor maar leggen uit waar verschillende standpunten en meningsverschillen (ikhtilaf) vandaan komen om zo tot diepere inzichten en begrip te komen. Spreekt een onderwerp je aan? Voel je dan vooral welkom!

Waarom Fahm?

Via onderbouwde informatie, welke niet voorschrijvend maar informerend van aard is, hopen we dat individuen gesterkt worden om zelf een visie te vormen. Kernwaarden die wij als uitgangspunt hebben zijn: respect, integriteit, een positieve doch kritische houding en onafhankelijkheid. Om dit laatste waar te kunnen maken zijn er kosten aan onze cursussen verbonden en doen wij geen beroep op subsidies. Wij werken slechts kostendekkend. Ons instituut werkt actief samen met specialisten die een academische graad hebben in het vak dat zij doceren alsook veel ervaring hebben in de maatschappelijke praktijk. Op deze manier hopen wij kwaliteit te leveren en een veilige ruimte voor ontwikkeling en reflectie te bieden.

Omdat kennis tot begrip leidt.