Close

Een professioneel en gedreven team. Onze kracht zit in het beschikbaar maken van academische informatie van die islam en haar traditie voor een breder publiek. Vertrouwen door diversiteit en de academische achtergrond.

Team

Het team van Fahm Instituut is divers qua academische en culturele achtergronden. We vragen onze onderzoekers en docenten om onderbouwde visies, waarbij ook ruimte is voor minder populaire of onderbelichten meningen. Docenten kunnen het dus grondig met elkaar oneens zijn, maar respect en onderbouwing van argumenten is wat ons verbindt. Ons team bestaat uit vrijwilligers. Wij werken kostendekkend en hebben geen winstoogmerk. Wij streven optimale transparantie na in wie we zijn en wat we doen. Naast de docenten zijn ook de andere vrijwilligers van groot belang voor het tot stand komen van de kwaliteit die we willen bieden en behouden. Lees hieronder meer over ons team.

Slider Title

Short Excerpt

See More
Anne Dijk, MA, Islamoloog

Islamoloog, Religiewetenschapper en Islamitisch Theoloog. Dijk is oprichter en voorzitter van St. Fahm Instituut, docent van diverse Fahm cursussen, auteur en publiek spreker. Daarnaast houdt ze zich als analist en sr. strategisch adviseur vooral met onderzoek, interpretatie, analyse en inhoudelijke doorontwikkeling bezig vanuit het bedrijf Fikr Consultancy. 

Binnen haar academische studies (RMA UvA, VU, Al-Azhar (Cairo) en Arabisch (Beirut)) focuste zij op de herinterpretatie van de Shari’a, Argumentatieleer in de Islamitische Jurisprudentie (Usul al-Fiqh) en Gender & Autoriteit in de Islam. Hierna Studeerde ze nog ‘decolonial studies & political philosophy’ te Granada en Spiritualiteit & Islam (Alqueria de Rosales, Spanje). Ook bezigen diverse vormen van dialoog haar, de verbinding van diversiteit staat daarin centraal. Dijk is medeoprichter van Su-Shi Intrafaith Dialogue. Haar passie is rechtvaardigheid.

Kamel Essabane, Ing, MA, Filosoof

Is Ingenieur, Filosoof, Religiewetenschapper en (eerste-graads) docent levensbeschouwing. In het dagelijks leven is hij docent islamitische godsdienst aan een lerarenopleiding van een Hogeschool en tevens onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Hij schrijft regelmatig voor de website nieuwwij.nl en hij is auteur van artikelen in diverse intra- en interreligieuze uitgaven. Zijn interessegebieden zijn Islamitische Filosofie, Religie & Wetenschap en Islam & Secularisme. Bij Fahm Instituut is Essabane onze specialist in het toegankelijk maken van islamitische filosofie en islam & wetenschap. Hij is dan ook hoofddocent bij de cursus ‘Islamitische Filosofie’ en één van de docenten bij de cursus ‘Adam of Aap’, tevens geeft hij lezingen over deze onderwerpen.

Esther van Pelt, Religie & Taal

Heeft een passie voor educatie van jongeren en een passie voor taal en religie. Ze heeft een achtergrond in Godsdienstwetenschappen (RU Groningen). In het dagelijks leven is zij werkzaam op een islamitische basisschool. Ten aanzien van St. Fahm Instituut heeft zij zitting in het bestuur en is zij coördinator van de activiteiten en communicatie.

Berna Toprak, MA, Genderexpert

Toprak heeft een achtergrond in traditionele islamwetenschappen (SICN, Istanbul), is communicatiewetenschapper (BA, UvA) en gespecialiseerd in Gender & Etniciteit (RMA, UU). In haar dagelijkse leven promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam binnen het project “Engendering Europes Muslim Question” Daarnaast is ze mede-oprichter van het collectief S.P.E.A.K. met als motto: “wij zijn niet jouw strijdtoneel”. Met dit collectief zet ze zich in voor gelijke kansen van moslimvrouwen in Nederland. Bij Stichting Fahm Instituut houdt ze zich bezig met Islamitisch feminisme, masculiniteit en seksualiteit.

Lennart Mukhtar Proot, Islam & Politiek

Als het te maken heeft met islam, geschiedenis en politiek, dan interesseert het Lennart Mukhtar Proot. Hij zit in de afrondende fase van zijn opleiding Religiewetenschappen: Islam. (Radboud Universiteit Nijmegen) en studeerde Arabisch (Radboud & Beirut). Voor St. Fahm Instituut houdt hij zich bezig met deze politieke, vaak gevoelige onderwerpen, en er gaat geen dag voorbij zonder dat hij er een boek over openslaat. Hij heeft als secretaris zitting in het bestuur en is onderdeel van het vaste Fahm Team, waar vanuit hij zich richt op sociale media. Hij komt afwisselend met scherpe opmerkingen en ontregelende grappen. Daarbuiten houdt hij zich bezig met Arabische kalligrafie, te bewonderen op de sociale media van Fahm.

Arnold Yasin Mol, Theoloog

Promoveert op islamitische theologie, ethiek en koranexegese (tafsir) onder leiding van o.a. Dr. Ahab Bdaiwi (universiteit Leiden) en Prof. Dr. Recep Senturk (Ibn Haldun universitesi/ISAR). Hij volgt traditionele islamstudies (Dars-i-Nizami) Hanafi fiqh onder leiding van Shaykh Mufti Amjad Mohammed (IRTIS). Samen met Shaykh Amjad werkt hij aan een hedendaags super-commentaar (hashiya) en vertaling van de klassieke koranexegese ‘Tafsir al-Nasafi’. Mol is tevens onderzoeker voor de British Board of Scholars and Imams (BBSI), is levensbeschouwelijk werker en publiceert (o.a. Brill, ABC-Clio, Yaqeen Institute, ISAR). Eerdere studies betreffen Islamitische theologie en religiewetenschappen (universiteit Leiden) en pastorale theologie (universiteit Utrecht/Fontys). Voor Fahm Instituut doceert hij islamitische theologie en koranwetenschappen. Zijn interesses liggen in: Theologie, rechtsfilosofie (usul), koranexegese (tafsir), ethiek, filosofie van religie, religie en mensenrechten.

Pe Mullenders, Drs, Socioloog

Sociologe en werkzaam als kwalitatief onderzoeker op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid. In haar vrije tijd wandelt ze rond op de aarde, om te genieten van en na te denken over Gods tekenen en Zijn schepping. Lezen en schrijven zijn haar passie. Met kritische en onafhankelijke blik analyseert ze teksten en creëert daarmee nieuwe informatie. Voor Fahm Instituut schrijft zij artikelen over verschillende islam gerelateerde onderwerpen. Ook werkt ze samen met Karen Woets (r.A.) en Anne Dijk aan een reeks “Inspirerende Vrouwen” die wekelijks te lezen zijn op de Facebook van Fahm Instituut.

Omdat kennis tot begrip leidt.