Close

Ahlan bikum. Welkom bij het kennisinstituut over Islam!

Omdat kennis tot begrip leidt.

Arabisch

Voor de complete beginner tot de gevorderde bieden wij dit jaar Arabisch (niveau o t/m 2). Deze niveau’s leren jou van het Arabisch alfabet tot hoge grammatica en geven een groot woordenschat zodat men uiteindelijk Arabische teksten en zelfs Qur’an hoofdstukken zelf begrijpend kan lezen en vertalen.

Meld je nu aan

Actueel

Vimeo

Facebook

Met een mooie groep hebben wij afgelopen zaterdag de introductie workshop Mindful Moslim mogen doen!
"Leef in de wereld alsof je een reiziger bent". - open en nieuwsgierig!
Wij wensen iedereen een mindfulle- week!
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

FAHM Instituut heeft een foto van Islam & Science gedeeld. ... Toon meerToon minder

Great Muslim Pioneer of Astronomy: Abu al-Husayn ‘Abd Al-Rahman al-Sufi (903-986) – illustration by Félix León Abd-al Rahman al-Sufi made several observations on the obliquity of the ecliptic a...

Toon op Facebook

Morgen hebben we inshaAllah een bijzondere editie Mindful Moslim - voor een groep vrienden in het uiterste Noorden van het land!
Terwijl wij ruim 2 uur zullen reizen kunnen we mooi zelf oefenen met deze hadith:
"De Profeet s.a.w.s. kwam langs een groep die in meditatie zat. Hij vroeg: ,,waarom praten jullie niet?". Zij antwoordden: ,,we zijn aan het mediteren over God's Creatie". De Profeet s.a.w.s. zei: ,,dat is wat je ook zou moeten doen. Overpeins Zijn Creatie, maar overpeins Hem (God) niet..omdat je Zijn Grootsheid nooit op Waarde zou kunnen schatten"."
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

Persoonlijk bericht van onze Directeur Anne Dijk, n.a.v. 'ophef' na berichtgeving gerelateerd aan de komst van Amina Wadud:

Aanleiding;
Ik heb lang getwijfeld of ik wel of geen stukje zou schrijven. Ik werd eind mei verkeerd geciteerd in een Trouw artikel n.a.v. de komst van de theologe Amina Wadud; ik heb direct op mijn FB wall gereageerd en er ‘afstand’ van genomen. Helaas heeft dit bericht niet iedereen bereikt en is er een artikel met mijn foto gepost waarin de auteur denkt mijn standpunt toe te lichten. Veel mensen wezen me hierop, waarvoor mijn dank, en vroegen mij om alsnog verheldering te geven. Als mensen mij direct hadden benaderd had ik met alle liefde (voor kennis) en was ik met respect (voor ikhtilaaf) in dialoog gegaan over het betreffende onderwerp. Ik heb de bron van de blog persoonlijk benaderd en gevraagd in contact te komen met de auteur. Dit wilden (?) zij niet om ‘veiligheidsredenen’. Die veiligheidsredenen begrijp ik maar al te goed. Ik hoop dan ook dat zij inzien dat hun blog niet bijdraagt aan mijn veiligheid, zeker omdat ik met naam en foto genoemd word.

Waarom word ik met het onderwerp in verband gebracht?;
Tijdens het afstuderen (jaren geleden voordat Fahm Instituut bestond) van mijn Onderzoeksmaster Religiestudies, waarin ik mij focuste op usul al-fiqh (bronnen van de islamitische jurisprudentie) en autoriteitsstructuren, heb ik een casestudie gedaan. Mijn afstudeeronderzoek ging over 'argumentatiestijlen in de usul al-fiqh discussie’ en was een vergelijkend onderzoek van de ‘stijl-dalil(bewijs)-wetenschapsfilosofische’ argumenten tussen de 8-13e eeuw en het heden vanaf 2005 op de casus vrouwelijke imams. Ik heb gefocust op de argumenten, niet op de uitkomst van het debat - ik neem daarin zelf ook geen positie, zoals het in wetenschappelijk onderzoek hoort. Ik vind het geweldig fascinerend hoe de zaken beargumenteerd worden en de structuren en bewijsvoering die men daarin hanteert – ook wel filosofische argumentatieleer genoemd.

Liefde voor al-Fiqh;
Mijn liefde voor de fiqh was altijd al heel groot, omdat ik het fantastisch vind om te zien hoeveel respect de klassieke geleerden voor elkaar hadden, ook al waren ze het niet met elkaar eens. Dat vind ik een voorbeeld voor de moslims vandaag. Ze eindigen niet alleen met ‘Allahu ‘Alem’ (God is de Alwetende) nee, ze beginnen ook nederig; Er is ikhtilaaf, .. er is meningsverschil.

Academische methode;
Ik denk dat de moslimgemeenschap juist sterker kan worden door elkaar te informeren over de verschillende posities. Niet om het eens te worden, maar om begrip te krijgen voor verschil van mening, zoals dat ook bestond in de klassieke traditie. De moslimgemeenschap floreerde juist toen er een cultuur van open dialoog bestond. In de klassieke traditie zit heel veel wijsheid en geleerdheid.
Wat ik zelf inhoudelijk van zaken vind, vind ik niet belangrijk. Vanuit Fahm Instituut doen wij ook niet aan ifta (juridische uitspraken geven). Een docent mag uiteraard zijn eigen mening hebben, zonder dat wij het met elkaar eens hoeven te zijn. Wij hanteren de academische methode; daarin doen wij aan informeren en niet aan voorschrijven. In de lessen wordt het altijd duidelijk gemaakt indien er verschillende meningen zijn. Mocht om een opvatting gevraagd worden, dan zal een docent altijd duidelijk maken wanneer iets een meerderheidsmening is, of wanneer de docent over de eigen visie/mening praat.

Mijn opvatting;
Het liefst zou ik mijn mening achterwege laten omdat ik die er niet toe vind doen. Echter zijn er veel mensen die me verzocht hebben wel te reageren op de aantijgingen. Ik ben het er met alle respect voor Wadud niet mee eens. Ook de vrouwen-moskeeën die nu in sommige landen ontstaan ondersteun ik niet. Wel ben ik voor respect voor iedereen en voor de brede opvatting van ikhtilaaf. Ik pleit zelf voor het model van de Profeet s.a.w.s waarbij mannen en vrouwen in dezelfde ruimte bidden, maar wel gescheiden zijn door apart gegroepeerd te staan; dus mannen voor en vrouwen achter, of links en rechts gegroepeerd. Ook de sunnah waarbij een vrouw het gebed enkel voor vrouwen leidt, is een prijzenswaardige sunnah. Moge Allah onze kennis over de sunan van de tijd van de Profeet s.a.w.s. doen vermeerderen en onze ummah sterken deze na te leven.

Quotes die uit context gehaald zijn;
In het trouw artikel werd ik geïnterviewd als religiewetenschapper en islamoloog die haar onderzoek over de ‘jurisprudentiediscussie over vrouwelijke imams’ heeft gedaan. Deze titel is uiteraard wat lang en niet opgenomen in het artikel. Ik geef hierin niet mijn eigen mening; ik kijk beschouwend naar het onderwerp. Toen mij de vraag werd gesteld of het voor feministes in Nederland een groot moment is dat dit gebed plaats zou vinden en zo publiek; gaf ik aan dat dit voor hen een groot moment is. Ik beschouw hier een fenomeen – en geef geen eigen mening.
Ik heb ook niet gezegd “Daarom is het zo belangrijk dat dit gebeurt” Ik heb wel gezegd: om bedreigingen te doorbreken is het publieke karakter van dit event van belang. Beide quotes zijn niet weergegeven in de context van hoe het werkelijke gesprek is verlopen.
Later in het interview ging het over vrouwelijk leiderschap in het algemeen; dat er steeds meer vrouwen zijn die lezingen geven in moskeeën, die theologie studeren aan universiteiten, dat er in een paar culturen en contexten vrouwen soms wel imama genoemd worden, maar dat het dan meestal gaat om geestelijk verzorgers of vrouwelijke docenten en geleerden voor andere vrouwen. Helaas staat dit niet in het artikel van Trouw. Het artikel eindigt wel met "Maar hier komt nu een generatie aan die academisch geschoold is, klaar voor het vrouwelijk geestelijk leiderschap. Ze zijn gewapend met kennis voor de strijd." Ik heb het hier dus over de brede vorm van vrouwelijk islamitisch leiderschap; niet over vrouwelijke imams die voorgaan in het gebed voor mannen en vrouwen!

Andere stijl en aanpak;
Dat men een andere stijl op andere fora heeft moge duidelijk zijn, en dit is ook precies waar Fahm Instituut zich in onderscheidt. Wij beleren niet de ‘Ware Islam’, omdat die alleen bij Allah gekend is. Aan mensen behoort slechts nederigheid toe. Daarom hanteren wij de academische methode waarin diverse meningen bestudeerd mogen worden (de brede opvatting van ikhtilaaf), om mensen te empoweren hun eigen keuzes te maken. Wij geloven dat als je sterk in je eigen identiteit staat, je het niet nodig hebt om anderen zwart te maken. Puur het signaal dat er meningen binnen de (soennitische) islam bestaan zou onze harten zachter en nederiger mogen maken. Moge Allah de ummah sterker maken met Zijn Liefde.

Fahm Instituut ziet de ziens- en werkwijze van instituten in Nederland als iets wat naast elkaar kan en mag bestaan vanuit het perspectief van ikhtilaaf. Iedereen draagt in sha Allah op een eigen manier bij aan dieper begrip van Islam in de Ummah. Omdat mensen simpelweg verschillen, en Allah van ons vraagt in de taal van de mensen te spreken, hebben we die verschillende talen (stijlen) ook nodig. Om die reden hopen we dan ook op wederzijds respect en dialoog in de toekomst.

Rabbanaa thalamnaa anfoesanaa wa-in lam taghfir lanaa watarhamnaa lanakoenanna mina al-gaasiriena. Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren.
... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

mvslim.com/the-srebrenica-massacre-and-what-you-should-know-about-it/ ... Toon meerToon minder

Toon op Facebook

FAHM Instituut heeft een foto van Islam & Science gedeeld. ... Toon meerToon minder

Read the translation of a young Frenchman’s letter from a Cordóba hospital in the 10th century: You have mentioned in your previous letter that you would send me some money to make use of it in my...

Toon op Facebook

Artikelen

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Omdat kennis tot begrip leidt.