Close

Arabisch begrijpen Niveau 1

Start

Donderdag 19 oktober 2017
19.00-21.30 uur

Einde

Donderdag 14 december 2017
(9 weken)

Locatie

Den Haag, moskee Anwar-e-Mustafa

Docent

Muhammad Abu Ibrahim Idoe

Lesdoel
 • De cursist heeft kennis van de Arabische taalstructuur;
 • kent 200 woorden;
 • kan basale zinnen lezen en schrijven;
 • kan een kennismakingsgesprek voeren;
 • kan drie korte sura’s van de Qur’an ontleden en goed begrijpen.
Verwachting vooraf
 • De cursus gaat uit van een beginnersniveau.
 • Arabisch lezen en schrijven zoals FAHM Cursus Arabisch 0.0 is vereiste voorkennis.
 • Elke les vraagt voorbereiding in de vorm van huiswerk.
 • Wees voorbereid op een hoog tempo.
 • Aan het begin van elke les is er een korte overhoring over alle stof van de vorige les.
 • We vragen motivatie voor de Arabische taal en doorzettingsvermogen.
 • De lessen worden in het Nederlands gegeven, een deel van het lesmateriaal is in (toegankelijk) Engels.
 • De reader met lesmateriaal, oefeningen en woordenlijsten zijn inclusief. Het boek Mastering Arabic Grammar moet zelfstanding aangeschaft worden, we raden aan dit tijdig te doen (zie literatuurlijst).
LesPlanningHuiswerk
1
7 sep 2017
- Uitleg opzet cursus
- Uitleg Arabische taalstructuur
- (On)bepaald voornaamwoord
- Geslacht
- Demonstratief pronomen (hadha en hadhihi)
- Bestudeer Unit 3, 2 en 6
- Leer de woordenlijst 1.
- Leer de woordenlijst 2.
- Vertaal opdr. 1 (AR - NL)
- Vertaal opdr. 2 (AR - NL)
2
14 sep 2017
- Terugblik: week 1
- Demonstratief pronomen (hadha en hadhihi)
- Attributief aanwijzend vnw (dhalika en tilka)
- Leesvaardigheidsoefening
- Bestudeer Unit 6
- Leer de woordenlijst 3.
- Vertaal opdr. 3 (AR - NL)
3
21 sep 2017
- Terugblik: week 2
- Bijvoegelijke constructie:
Mawsuf en
sift/ Na't en man'ut
- Surat al-Fatiha
- Bestudeer Unit 7
- Leer de woordenlijst 4.
- Vertaal opdr. 4 (AR - NL)
4
28 sep 2017
- Terugblik: week 3
- Persoonlijke voornaamwoorden
- Bezitssuffixen
- Leesvaardigheidsoefening
- Bestudeer Unit 4 en 5
- Bestudeer theorie uit Abu Chakra hdf.
15
- Vocaliseer opdracht (document)
- Inleiding tot MSA (23-24, 42)
- Leer de woordenlijst 5.
5
5 okt 2017
- Terugblik: week 4
- Voorzetsels
- Vragend voornaamwoord
- Surat al- Isra' vers 1
- Bestudeer Unit 8 en 9
- Leer de woordenlijst 6.
- Vertaal opdr. 6 (AR - NL)
6
12 okt 2017
- Terugblik: week 5
- Idafa constructie:
  Idafa haqiqi
  Idafa ghayr haqiqi
- Surat al-Nasr
- Bestudeer Unit 10
- Bestudeer Abu Chakra hdf. 12
- Oefenen met Idafa constructie
- Leer de woordenlijst les 7.
- Vertaal opdr.7 (AR naar NL)
7
19 okt 2017
- Terugblik: week 6
- Werkwoorden VT;
- Stamformatie I (Fa'ala)
- Ontkenning
- Surat al-'Asr
- Bestudeer Unit 14
- Ontleed opdracht (werkwoord
document)
- Leer de woordenlijst les 8.
- Vertaal opdr.8 (AR naar NL)
8
26 okt 2017
- Geen lessen- Bestudeer alle theorie
- lees alle woordenlijsten, incl. de
nieuwe van
les 9.
- Leer alle grammatica (incl. de
werkwoorden
)
- Leer alle behandelende sura’s
9
2 nov 2017
Examen Fahm Cursus Arabisch 1- Bespreking van toets.
Literatuurlijst

Verplichte aan te schaffen theorie:

Jane wightwick & Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic Grammar, (Palgrave Macmillan, 2005). €21,99

Let op! eventueel kopie/ inscannen is mogelijk. Dit op eigen verantwoordelijkheid voor de eerste les.

Boeken die o.a. geraadpleegd worden maar welke niet noodzakelijk zijn aan te schaffen:

Manfred Woidich en Rabha Heinen-Nasr, Inleiding tot het Modern Standaard Arabisch, (Bulaaq, 2003)

Modern Written Arabic: A Comprehensive  Grammar van Elsaid Badawi, Michael G. Carter  en Adrian Gully (Routledge, 2016)

Arabische Grammatica: in schema’s en regels van Willem Stoetzer (Coutinho, 1997) aanbevolen als je al weet dat je door wilt gaan met niveau 2.

Omdat kennis tot begrip leidt.